تهیه سیمکارت و تماس با خانواده

به محض ورود به قبرس تیم استقبال کننده از شما در فرودگاه را حاضر و آماده خواهید دید. همکاران ما با در دست داشتن یک پلاکارد که نام شما بر روی آن نوشته شده است منتظر شما خواهند بود. و ضمن خوش آمد گوئی به شما یک پوشه حاوی کتابچه و بروشور معرفی دانشگاه، اصل نامه پذیرش و نقشه دانشگاه را بهمراه یک سیمکارت دانشجوئی تقدیم خواهند کرد. نیازی به خرید سیمکارت نیست.

برای فعال شدن سیمکارت فوق را در گوشی خود گذاشته و از نزدیکترین سوپر مارکت یا در خود فرودگاه می توانید آن را شارژ کنید. با پرداخت حداقل ۲۰ لیر ترکیه تلفن شما فعال می شود. برای تماس با سایر دانشجویان بصورت رایگان و ارسال ۱۰۰۰ پیامک و ۲۵۰ مگابایت اینترنت ماهیانه ، یک پیامک با متن حروف بزرگ (PACKAGE) به شماره ۱۱۰۱ ارسال کنید.

برای آندسته از دانشجویانی که تمایل دارند با خانواده یا خویشان خود در ایران صحبت کنند یک تعرفه دیگر وجود دارد. با ارسال متن (TOURIST) به شماره ۲۹۴۴ می توانید در ازای ۱۳ لیر، ۵۰ دقیقه با ایران صحبت کنید و ۵۰۰ پیامک ارسال نمائید.

مطالب مهم


ترجمه شده توسط : بسته بندی

http://regemu.com