راهنمای ترجمه و تائید مدارک

برای ثبت نام در دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس مدارک داوطلبین باید ترجمه شده به زبان انگلیسی یا ترکی استانبولی از طریق مترجمین رسمی و ممهور به مهر دادگستری و تائید وزارت امور خارجه باشد. در زیر مراحل این پروسه آورده شده

توجه: برای برخی داوطلبان اخذپذیرش در مواقع ضروری که دچار ضیق وقت هستند امکان اخذ پذیرش فقط با مهر و سربرگ دارالترجمه و بدون تائید رسمی دادگستری و مهر وزارت امور خارجه بصورت مشروط وجود دارد. ولی تمام داوطلبان در هنگام ثبت نام  باید و حتما مدارک ترجمه شده رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را همراه داشته باشند بهمراه اصل مدارک فارسی.

ابتدا مدارک مورد نیاز را از دانشگاه محل تحصیل گرفته و سپس با مراجعه به یک دارالترجمه رسمی برای ترجمه آنها بصورت رسمی و به زبان انگلیسی یا ترکی استانبولی درخواست می دهید. توجه داشته باشید که بسیاری از دارالترجمه ها کلیه مراحل ضروری نظیر مهر دادگستری و تائید وزارت امور خارجه را انجام می دهند. بنابراین بهتر است از آنها بخواهید در ازای مبلغی برایتان این مراحل را انجام دهند. درنهایت تمام دارالترجمه ها اخذ مهر رسمی دادگستری برای مدارک شما را انجام می دهند

از دارالترجمه بخواهید ترجمه رسمی و مهر دادگستری را انجام دهند. پس از آن می توانید (فقط صبح) به وزارت امورخارجه (در هر شهر نمایندگی وجود دارد و نیازی نیست حتما به تهران بروید) مراجعه کنید و مدارک ترجمه شده و اصل آنها را تحویل دهید. اگر مدارک را صبح تحویل دهید معمولا تاظهر آماده خواهد شد.

پس از آن می توانید اسکن مدارک را برای پذیرش ارسال نمائید و پس از اخذ پذیرش، در هنگام  ثبت نام بهمراه اصل فارسی مدارک به قبرس بیاورید

مطالب مهم


ترجمه شده توسط : بسته بندی

http://regemu.com