زمانبندی ثبت نام و شروع ترم

زمان اخذ پذیرش و ثبت نام در دانشگاه مدیترانه شرقی

دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس EMU، برای تمامی مقاطع تحصیلی داروسازی، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دوبار در سال اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

– اولین زمان اخذ پذیرش از فروردین ماه آغاز میشود تا شهریور ادامه می یابد. بهترین زمان ارسال مدارک اواخر فروردین تا اوایل شهریور می باشد. در این صورت دانشجو برای تحصیل در ترم پائیز (سپتامبر) در دانشگاه EMU پذیرفته خواهد شد و زمان حضور در قبرس برای حضور در کلاس اواخر شهریور خواهد بود

– دومین زمان اخذ پذیرش از مهرماه شروع شده تا اواسط بهمن ادامه می یابد . بهترین زمان ارسال مدارک اواخر مهرماه تا اواسط بهمن می باشد. در این صورت دانشجو برای تحصیل در ترم بهار (ژانویه) در دانشگاه EMU پذیرفته خواهد شد و زمان حضور در قبرس برای حضور در کلاس اواخراسفند خواهد بود.

 

برای انجام روال پذیرش خود میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید : 00905319747310

مطالب مهم


ترجمه شده توسط : بسته بندی

http://regemu.com