شرایط اخذ پذیرش دانشگاه مدیترانه شرقی برای مشمولین نظام وظیفه

مشمولین نظام وظیفه که مایل به ادامه تحصیل در دوره های فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه مدیترانه شرقی هستند و دارای مهلت قانونی  یکساله جهت دریافت پذیرش و ادامه تحصیل می باشد می توانند مدارک تحصیلی خود را جهت دریافت پذیرش دانشگاه EMUU برای ما ارسال نمایند. داوطلبانی که پاسپورت ندارند می توانند ترجمه انگلیسی رسمی شناسنامه خود را ارسال نموده و  پس از دریافت پذیرش به با مراجعه به وزارت علوم دایره مشمولان مراجعه و درخواست  قانونی برای صدور پاسپورت نمایند.

مطالب مهم


ترجمه شده توسط : بسته بندی

http://regemu.com