ویزای تحصیلی و اقامت در قبرس

شرایط اخذ ویزا برای دانشجویان و متقاضیان تحصیل در دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

برای مسافرت به قبرس شما نیاز به اخذ ویزا در ایران ندارید. در حقیقت شما از طریق ترکیه وارد قبرس شمالی خواهید شد ودر مرحله اول با نشان دادن پرینت برگه پذیرش، مامورین مهاجرت برای شما یک ویزای توریستی ۱ تا ۳ ماهه در پاسپورت شما منظور خواهند کرد. پس از طی مراحل ثبت نام در دانشگاه و گرفتن یک گواهی مبنی بر اینکه شما دانشجوی دانشگاه مدیترانه شرقی هستید و نامه اسکان شما در قبرس که توسط خوابگاه یا محلی که در آن ساکن خواهید شد و پس از آزمایش پزشکی همه این مدارک را در روزهای خاصی که ماموران اداره مهاجرت به دانشگاه می آیند تحویل داده و در پاسپورت شما بسته به میزان دلخواه شما بین یک تا دو سال اقامت دانشجوئی قبرس درج خواهد شد

کلیه این مراحل بسیار ساده بوده و دوستان ما در این مراحل شما را راهنمائی خواهند کرد.

ویزای قبرس نیازی به گواهی تمکن مالی و … ندارد

اخذ اقامت قبرس برای والدین، فرزندان و همسر دانشجویان و متقاضیان تحصیل در دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

والدین همسر و فرزندان دانشجویان دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس با توجه به ویزای دانشجوئی که دانشجو دریافت می کند می توانند از طریق اداره مهاجرت در قبرس اقدام نموده و پس از پرداخت مالیات ویزا برای آنان صادر می شود که می توانند در قبرس اقامت داشته باشند

مطالب مهم


ترجمه شده توسط : بسته بندی

http://regemu.com